Şube adres:

İkitelli Org. San. Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi
R Blok no: 5\7 Küçükçekmece İSTANBUL

+90(212)623 00 83 4 hat

Merkez Adres:

Beylikdüzü Çakmaklı mah.
Hadımköy Bağlantı Yolu
No:137 Kat:2 Büyükçekmece İSTANBUL

+90(212)623 00 83 4 hat

KALİTE POLİTİKASI

VİZYONUMUZ

  • Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında
  • "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,
  • Tüm faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,
  • Tüm faaliyetler esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uyumu sağlamak, iş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirlemek ve uygulamak.
  • Tüm faaliyetler esnasında çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla riskleri belirlemek ve buna uygun tedbirler almak, uygulamak,
  • Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
  • İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
  • Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
  • İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye sokmak,
  • Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak,